Velkommen til AgroGruppen Danmark

Landbrugsrådgivning er vores speciale. Vi er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag- konsulenter. Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

 • Få gode råd om minivådområder

  Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 3.800 tons ved frivillige, kollektive indsatser som minivådområder, vådområder og skovrejsning – heraf ca. 900 tons gennem minivådområder.

  Læs mere

 • Vigtigt at jorden er i balance

  En god og frugtbar jord, der skal give sunde og robuste afgrøder, kræver et afbalanceret reaktionstal og en afbalanceret næringsstofforsyning. Optimal plantevækst og god rodudvikling sker kun, hvis rødderne har let adgang til at optage næringsstoffer.

  Ud over dræning er det jordens surhedsgrad, reaktionstal, som har størst indflydelse på næringsstoffernes tilgængelighed.

  Læs mere

 • Nye regler for folkepension

  Hvis man nærmer sig folkepensionsalderen, skal man være opmærksom på, at der er kommet nye regler. Før blev den udbetalt automatisk, men det sker ikke længere. Efter den 1. september 2017 skal man selv huske at søge folkepension.

  Hvis du fylder 65 år d. 1. september 2017 eller senere, hører du under nye regler. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge.

  Læs mere

 • Få gode råd om minivådområder
 • Vigtigt at jorden er i balance
 • Nye regler for folkepension

Modtag Landbruget Nu hver 14. dag