Velkommen til AgroGruppen Danmark

Landbrugsrådgivning er vores speciale. Vi er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag- konsulenter. Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

 • Jule og nytårshilsen 2017

  Julen og årsskiftet nærmer sig, og det giver anledning til et tilbageblik på 2017 samt tanker og forventninger til, hvad det kommende år vil bringe.

  For landbruget har året 2017 været præget af en tiltrængt prisstigning på især den animalske sektor.

  Læs mere

 • Julefrokost og julegaver

  Julen står for døren. Og mange arbejdsgivere vil gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmuligheden?

  Hvis du gerne vil invitere dine ansatte og måske også deres ægtefæller ud til en julefrokost med spisning og live-musik og måske også efterfølgende overnatning på hotel, er der fradrag for udgiften som en personaleudgift.

  Læs mere

 • Få gode råd om minivådområder

  Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 3.800 tons ved frivillige, kollektive indsatser som minivådområder, vådområder og skovrejsning – heraf ca. 900 tons gennem minivådområder.

  Læs mere

 • Jule og nytårshilsen 2017
 • Julefrokost og julegaver
 • Få gode råd om minivådområder

Modtag Landbruget Nu hver 14. dag