Velkommen til AgroGruppen Danmark

Landbrugsrådgivning er vores speciale. Vi er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag- konsulenter. Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

Mindeord for vores formand Lynge Jensen

Mindeord for vores formand Lynge Jensen

Revisor Lynge Jensen, Dan Revision Nakskov A/S, er pludselig død den 25. marts, 62 år gammel.

Lynge Jensen var ejer af firmaet Dan Revision Nakskov med 14 ansatte. Firmaet har eksisteret siden 1976 og har kunder indenfor såvel selskaber, private virksomheder og landbrug.

Han kom i lære som revisor lige efter skolen, og 1982 blev han registreret revisor.

Lynge Jensen gik meget op i, at alle kunder skulle have en god, hurtig og solid service fra kontoret.

Han havde en stor berøringsflade i kraft af sit firma og han havde et indgående kendskab til erhvervslivet og i særdeleshed landbrugserhvervet, som han fulgte meget tæt.

Lynge Jensen var formand for sammenslutningen AgroGruppen Danmark, en landsdækkende forening af omkring 40 selvstændige revisorer med speciale i landbrug. Gruppen er koblet sammen i et rådgivningsnetværk, der sparrer og udvikler sig sammen. Han kom i bestyrelsen 2009 og blev formand i 2012.

AgroGruppen har netop markeret sit 25 års jubilæum på fagmessen for Husdyrproducenter, NutriFair i Fredericia. Sammen med de øvrige fra bestyrelsen stod Lynge Jensen på standen og præsenterede, hvad sammenslutningen kan tilbyde danske landmænd.

Lynge Jensen var en respekteret person, der var kendt for ordentlighed og ærlighed. Han var afholdt af sin personale, og han lagde meget vægt på trivsel og gode arbejdsforhold.

Personalet har gennem årene været på mange ture og til mange fester, alle med hygge som det vigtigste og næsten som en del af familien. Han holdt meget af disse private sammenkomster, og han holdt på denne måde sin 60 års fødselsdag og sidste år sit 40 års jubilæum.

I fritiden holdt han af at rejse, og han nød også at køre på motorcykel, mindst en gang om ugen. Han var repræsenteret i flere sportsklubber og var en af drivkræfterne bag det årlige Reventlow Marked i Pederstrup, som han var formand for.

Lynge Jensen var ugift, han efterlader sig en søster, Lene, og hendes familie.

Æret være hans minde.

Bestyrelsen for AgroGruppen Danmark

 • Godt tidspunkt for generationsskifte

  Hvis man er afklaret med hensyn til et kommende generationsskifte, er det lige nu et godt tidspunkt at planlægge processen og komme i gang.

  Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en lov om nedsættelse af bo- og gaveafgiften, normalt også omtalt som arveafgiften.

  Læs mere

 • Landbruget har brug for nye ejerformer

  - Mange unge landmænd har lysten og evnerne til at blive selvstændige, men kapitalkravene er store og finansieringen en kæmpe udfordring. På den baggrund ser vi en udvikling, der går i retning af nye løsningsmodeller med flere investorer.

  Det siger cand. agro Svend-Åge Bruun, ejendomsmægler og indehaver af Landbrugsmæglerne i Vejle.  Han understreger, at der er tale om meget individuelle og forskellige løsninger, og at der ikke er ret mange situationer, der er ens.

  Læs mere

 • Klar med ny lånekapital til landbruget

  Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale investeringslån til effektive landbrug, der har behov for nye investeringer, men som er belastet af høj gæld. De nye risikovillige lån administreres af Vækstfonden.

  Fire pensionskasser har investeret tilsammen 500 mill. kr. i fonden. Staten kommer med et tilsvarende beløb gennem Vækstfonden, hvorefter Dansk Landbrugskapital samlet når op på én milliard kr. Dansk Landbrugskapital er en lånefond under Erhvervsministeriet.

  Læs mere

 • Godt tidspunkt for generationsskifte
 • Landbruget har brug for nye ejerformer
 • Klar med ny lånekapital til landbruget

Modtag Landbruget Nu hver 14. dag