Jule og nytårshilsen 2017

Julen og årsskiftet nærmer sig, og det giver anledning til et tilbageblik på 2017 samt tanker og forventninger til, hvad det kommende år vil bringe.

For landbruget har året 2017 været præget af en tiltrængt prisstigning på især den animalske sektor.

Julefrokost og julegaver

Julen står for døren. Og mange arbejdsgivere vil gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmuligheden?

Hvis du gerne vil invitere dine ansatte og måske også deres ægtefæller ud til en julefrokost med spisning og live-musik og måske også efterfølgende overnatning på hotel, er der fradrag for udgiften som en personaleudgift.

Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 3.800 tons ved frivillige, kollektive indsatser som minivådområder, vådområder og skovrejsning – heraf ca. 900 tons gennem minivådområder.

En god og frugtbar jord, der skal give sunde og robuste afgrøder, kræver et afbalanceret reaktionstal og en afbalanceret næringsstofforsyning. Optimal plantevækst og god rodudvikling sker kun, hvis rødderne har let adgang til at optage næringsstoffer.

Ud over dræning er det jordens surhedsgrad, reaktionstal, som har størst indflydelse på næringsstoffernes tilgængelighed.

Nye regler for folkepension

Hvis man nærmer sig folkepensionsalderen, skal man være opmærksom på, at der er kommet nye regler. Før blev den udbetalt automatisk, men det sker ikke længere. Efter den 1. september 2017 skal man selv huske at søge folkepension.

Hvis du fylder 65 år d. 1. september 2017 eller senere, hører du under nye regler. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge.