Få tjekket miljøforholdene godt og grundigt - og undgå miljømæssige faldgruber i forbindelse med køb af landbrug eller omlægning af produktion.

Rådet kommer fra miljøkonsulent Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, som er en del af AgroGruppen Danmark.

Trods store udfordringer og vanskeligheder for unge landmænd med at etablere sig som selvstændige, er der stadig mange, der arbejder på fuldt tryk med deres projekter og kæmper for at få det til at lykkes.

Interessen var således stor, da en af AgroGruppen Danmarks medlemmer, Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, den 29. marts holdt etableringsaften for unge landmænd med ca. 60 deltagere fra det meste af landet.

Kommunerne i Danmark gør i øjeblikket klar til at etablere nye vandråd. De skal i de kommende måneder vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af regeringens vandområdeplaner.

I lighed med vandrådsarbejdet i 2014 skal kommunerne tage initiativ til at oprette lokale vandråd, og denne gang er opgaven at rådgive kommunerne i opgaverne omkring klassificering af vandløb.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil nedsætte en følgegruppe bestående af landbrugets organisationer samt interesseorganisationer for at undgå, at der opstår tvivl omkring grundvands-indberetninger til EU.

Det oplyste ministeren, da han den 1. marts holdt oplæg i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling med 500 deltagere på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

2. februar er kyndelmisse eller ”Kjørmes Knud, og dermed er halvdelen af vinteren gået. Dagene er allerede blevet mærkbart længere. Ifølge traditionen skal der være det halve foder tilbage. Denne gode gamle traditionelle beregning slår vist ikke til længere…