Går du med tanker om at få forbedret og moderniseret din kvægstald, er der nu mulighed for at få støtte til projektet via en ordning under NaturErhvervstyrelsen. Der åbnes op for ansøgninger den 7. april.

I forbindelse med den aktuelle usikre situation vedrørende sukkerkontrakter, skal sukkerroedyrkerne træffe beslutning om, hvordan de vil agere i forbindelse med ejerskab og omsættelighed af sukkerkontrakter. Det skal ske inden den 31. marts 2016.

Aarhus Kommune vil forbyde brug af pesticider på store landbrugsarealer. Adskillige af landets øvrige kommuner ventes at gå samme vej og følger arbejdet med indsatsplanerne i Aarhus tæt. Det samme gør mange landmænd, som frygter at få ødelagt deres levebrød. Miljøkonsulent Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Miljørådgivning kæmper landmændenes sag og arbejder på at sætte fagligheden mere i spil.