Lad pasningsaftale erstatte hidtidige sukkerkontrakter

I forbindelse med den aktuelle usikre situation vedrørende sukkerkontrakter, skal sukkerroedyrkerne træffe beslutning om, hvordan de vil agere i forbindelse med ejerskab og omsættelighed af sukkerkontrakter. Det skal ske inden den 31. marts 2016.

Det vil sige, at muligheden for handel med sukkerkontraktmængder snart udløber, da der ikke eksisterer en aftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar.

- Vores råd til sukkerroedyrkerne i den nuværende usikre situation er, at det vil være mest fornuftigt at forpagter og bortforpagter indgår en form for ”pasningsordning”, siger Lynge Jensen, Nakskov, der er formand for AgroGruppen Danmark.

- Det vil sige, at der indgås et dyrkningssamarbejde, hvor det er bortforpagter, der igen formelt er roedyrker. Hvis det er den vej, man går, skal der i givet fald udfyldes en erklæring omkring dyrkningssamarbejdet, som vi kan være behjælpelig med at fremskaffe.

Lynge Jensen påpeger, at hvis man fører kontrakten tilbage, er bortforpagter på ny ejer af kontrakten og fuldgyldig roedyrker med alle forpligtelser, der følger med. Det er også bortforpagter, der modtager roeafregningen og får afregningen udbetalt.

- Disse ting skal aftales mellem parterne, ligesom de økonomiske forhold som f.eks. moms, skat og EU-støtte skal. Alt dette kan økonomikonsulenten administrere.

Hvis man ikke vælger et dyrkningssamarbejde, er der andre muligheder:

Man kan aftale, at forpagteren køber kontraktmængden senest den 31. marts 2016.

Man kan opsige den eksisterende forpagtningskontrakt og evt. indgå en ny, som tager højde for den usikre situation.

Man kan gøre ingenting og lade forpagtningsaftalen fortsætte, da det hele alligevel er så usikkert. Her er det dog vigtigt at gennemdrøfte konsekvenserne.

- Men som sagt. Vores råd skal være at indgå et samarbejde omkring en pasningsordning, fastslår Lynge Jensen.