Udlejning af jagt - overvej hvordan

Hvis jagten på ejendommen skal lejes ud, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan det skal foregå og hvordan betingelserne skal være. Der er forskellige måder at gøre det på, og det skal man være opmærksom på, når aftalen indgås.

Det siger Jakob Altenborg, der driver rådgivningsfirmaet Miljø & Natur Landbrugsrådgivning i Kolind. Han er fri og uafhængig rådgiver og benyttes af AgroGruppen Danmarks medlemmer. Jagtrådgivning er et af de områder, han beskæftiger sig med.

- Som udlejer skal man gøre sig klart, hvordan man vil leje jagten ud. Nogen ønsker at maksimere det økonomiske udbyttet mest muligt, og så skal man forvente et højt jagttryk. Der er mange jagtlejere, der vil have valuta for pengene, og man kan risikere at få nogen ind, der vil have mest muligt ud af jagten og derfor driver den hårdt. Det kan være jægere, der har et helt andet natursyn end én selv.

- En anden tilgang er, at man vil have medbestemmelse på, hvordan jagten skal foregå. Det kan være i form af bestemmelser for afskydning, aftaler om antal jagter og andre ting. Så har man hånd i hanke med hvordan jagten foregår, og man undgår frustrationer og irritation. Men til gengæld er der ikke det samme økonomiske afkast.

- Mit råd er, at det er vigtigt at være meget opmærksom på, hvilke betingelser, der skal gøre sig gældende, når jagten skal lejes ud.

Værdisætning af jagten

Jakob Altenborg kan hjælpe med værdisætning af jagten. Her vurderes f.eks. på skov og nærhed til skov, naturarealer, læhegn, jagt i naboområder samt vildtbestand.

- Det spiller også ind, hvordan området har været passet og om det har været drevet hårdt rent jagtmæssigt. Samtidig vurderes det, hvordan mulighederne er for at forbedre jagten med f.eks. vildtagre, beplantning og andet.

- Det er altid muligt at forøge værdien af ens jagt. Flere og flere har fået øjnene op for, hvor meget vildtpleje betyder for bestanden i et område. Vildtpleje kan være afgørende for jagtens kvalitet, siger Jakob Altenborg, der kan hjælpe med at planlægge vildtplejen og komme med forslag og input til, hvad der kan gøres.

Det gælder i forhold til etablering af fodermarken, beplantninger, planlægning af bekæmpelse af rovdyr og meget andet.

- Vildtplejen spiller en stor rolle for værdisætningen, og det er noget, der bliver mere og mere opmærksomhed på.

Tag et år af gangen

Hvordan kontrakten omkring udleje af jagt præcist skal skrues sammen, er der ingen facitliste på, men Jakob Altenborg kan give gode råd, som tager højde for, at der tages hensyn til både jagtudlejer og vildt.

- Prismæssigt er det svært at sige noget generelt om dette. Men som udgangspunkt vil jagtlejen være på et sted mellem 150 kr. pr. hektar og op til 500 kr. pr. hektar, lyder det fra miljø- og naturkonsulenten, der som udgangspunkt anbefaler et-årige kontrakter med mulighed for forlængelse.