Mange grunde til at oprette testamente

Det giver god mening for de fleste at få oprettet et testamente, også før pensionsalderen. Men mange udskyder det og tænker, at det er noget, der kan tages stilling til senere.  Tag fat om det nu, det er vigtigt at få styr på arveforhold, inden det er for sent – også ved generationsskifter i landbruget.

Det siger Karen Gøtzsche, advokat i Advodan Lolland-Falster. Hun og hendes kolleger i Advodan rådgiver mange af AgroGruppens medlemmer omkring arve- og testamenteforhold samt ægtepagt og anden familiejura.

- Oprettes der ikke et testamente, risikerer man, at penge og arvegods havner hos andre end dem, man havde tænkt sig, og det kan blive svært for de efterladte at blive enige, når arven skal fordeles. 

Et testamente er et juridisk dokument, som bestemmer, hvordan arven skal fordeles. Man kan frit testamentere tre fjerdedele af arven. Den sidste fjerdedel skal ifølge arveloven gå til børn, børnebørn og oldebørn. Har man ikke børn, er det også vigtigt selv at bestemme, hvem der da skal arve én.

- Med et testamente sikrer man sig, at man efterlader sin arv til dem, man faktisk ønsker skal have den. Så derfor: Opret testamente, det giver ro - og en dag bliver det aktuelt.

Konfliktstof

Mange har svært ved at komme i gang med at tale om, hvad der skal ske med ens formue og værdier, når man dør. 

- Det er stadig lidt tabubelagt, og det kan være vanskeligt at tage sig sammen til denne snak. Det bliver i nogle tilfælde ”konfliktstof”, og derfor får man ikke taget hul på det.

- Et testamente er anledning til en god snak om, hvad der skal ske, og her er det vigtigt med en kompetent rådgivning, så man får svar på de spørgsmål, der måtte være. Mange tror måske, de har et eller to spørgsmål, men når vi så kommer i gang med samtalen, vælter det frem med spørgsmål og dilemmaer, de ønsker belyst. Det er vigtigt at tale alle situationer godt igennem.

- Det kan være, ”hvad skal der ske, hvis du dør først, hvad skal der ske, hvis du bliver længstlevende og hvad skal der ske, hvis begge omkommer samtidig ved en trafikulykke”. 

Testamentet er ikke statisk

Karen Gøtzsche påpeger, at det er en rigtig god idé at få opdateret og justeret sit testamente med jævne mellemrum.

- Der findes mange begivenheder i livet, som har betydning for, om et eksisterende testamente fordeler arven på den måde, som det var tiltænkt fra starten. Det kan være skilsmisse, gæld eller nye børnebørn. 

- Når man opretter et testamente, tager det altid udgangspunkt i de forhold, som er gældende for dig og din familie på det givne tidspunkt. Men forholdene ændrer sig typisk som årene går, og testamentet kan ende med at virke modsat af de intentioner, man havde ved oprettelsen. 

- Et testamente er ikke statisk, og det er en god idé at tage det frem og gennemgå det med et par års mellemrum. Alting er i evig forandring, livet er i evig forandring. Vi giftes, vi skilles, vi bliver uvenner og nogle går konkurs, mens andre vinder i Lotto.  Derfor er det nødvendigt med jævne mellemrum at finde dokumentet frem og se, om det stadig passer til virkeligheden.

Karen Gøtzsche påpeger, at hvis man har et gammelt testamente, er det en god idé at få det opdateret, især hvis det er oprettet før 1. januar 2008, hvor den seneste arvelov trådte i kraft.

Vær opmærksom…

Advodan-advokaterne peger på en række situationer, hvor man bør opdatere sit testamente:

- Hvis man er gift, bliver ægtefællen automatisk tvangsarving, og derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvordan man skal arve hinanden. Er der børn fra tidligere forhold, skal det besluttes, hvordan arven skal fordeles mellem børnene og den ægtefælle, der lever længst, siger Karen Gøtzsche. 

- Også gifte par med fælles børn vælger i dag ofte at oprette testamente for at sikre den længstlevende størst mulig dispositionsfrihed efter den ene parts død.

- En anden situation, hvor man bør opdatere sit testamente, er hvis man er i et samlivsforhold, og ønsker at sikre hinanden. To samlevende arver ikke automatisk hinanden, så her skal man ændre testamentet eller blive gift, hvilket så også betyder, at man undgår at betale arveafgift.

- Hvis man skilles, falder arveretten mellem ægtefæller bort. Der kan dog godt opstå tvivl om, hvorvidt testamentet også er helt eller delvist bortfaldet, og derfor bør man altid tilbagekalde et gammelt testamente, medmindre det er anført, at det bortfalder ved skilsmisse.

- Ændrer fomueforholdene sig væsentligt, bør man også overveje, om det giver anledning til en anden arvefordeling. Måske er der børnebørn eller andre, som der nu er plads til at betænke med et beløb – eller måske skal antallet af arvinger begrænses.

Undgå kreditorer får arven

Hvis ens arvinger får gæld og bliver insolvente, er der stor risiko for at arven havner i kreditorernes lommer.

- Derfor kan man overveje at begrænse arven og måske indgå en ordning, så de gældsplagede arvinger frasiger sig arven. I testamentet kan man sørge for, at arven evt. går til børnebørn. De fleste vil nok have den opfattelse, at det er bedre at arven går til børnebørn end til en konkursramt søn eller datter.

Når der sker forandringer i kredsen af arvinger, er der også grund til at se på testamentet.

- Der er måske kommet nye børnebørn, som der ikke er taget højde for i testamentet eller der kan være arvinger, som opfører sig på en måde, så de ikke fortjener arv. En forestående skilsmisse hos en arving kan også være en rigtig god grund til at ændre testamentet. 

- Det er vigtigt at huske særeje til børnene, så de i tilfælde af, at de bliver skilt, ikke skal dele arven med deres tidligere ægtefælle.

Generationsskifte

Hvis man planlægger et generationsskifte i sit landbrug og vil overdrage sin virksomhed til en eller flere arvinger, er det ofte påkrævet, at der er taget højde for dette i testamentet.

- Uanset virksomhedsformen er det nødvendigt, at man i god tid taler med sin revisor og advokat, for at få planlagt et fornuftigt generationsskifte.

Husk ægtepagt med særeje

Karen Gøtzsche påpeger, at de fleste landmænd i dag er opmærksomme på at indgå skilsmissesæreje for at sikre, at man ikke kan blive tvunget til at dele sit landbrug ved en skilsmisse.

- Særejet handler om at regulere formueforholdet, hvis man går fra hinanden. Landmændene er generelt meget opmærksomme på dette af hensyn til den videre drift af gården. 

- Det er faktisk fuldstændigt afgørende vigtigt at få det på plads. Vi ser ind i mellem alvorlige konsekvenser af, at man ikke har aftalt særeje, siger Karen Gøtzsche og tilføjer, at ægtepagten også skal tages frem og justeres med jævne mellemrum.

Øget interesse

Karen Gøtzsche siger, at Advodan oplever en øget interesse i arve- og testamente forhold, som kommer til udtryk i mange henvendelser og stor deltagelse i kurser o.l.

- Vi holder åbent hus-arrangementer om dette tema et par gange om året, og mange møder op for at stille spørgsmål om arv, testamente og ægtepagt. Der er et behov, og flere og flere er klar til at tale om det, selv om det kan være lidt svært at få hul på det, lyder det fra advokaten.

Nærmere oplysninger hos Karen Gøtzsche, advokat og partner Advodan Lolland-Falster, tlf. 4614 5941, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.