Opret testamente for dit landbrug

Hvad skal der ske med min virksomhed, hvis jeg pludselig falder bort? Død, sygdom og ulykke kan ramme alle, og på mange landbrug er det typisk ejeren, der er nøgleperson og omdrejningspunkt for aftaler, bestillinger og daglige beslutninger.

- Et virksomhedstestamente kan være med til at give overblik for de efterladte i en svær situation og sikre den fortsatte drift både på den korte og den lange bane, siger advokat Lars Stuckert, Advodan i Maribo.

Han og hans kolleger har oprettet adskillige virksomhedstestamenter, primært for små og mellemstore virksomheder. Han påpeger, at det også er relevant for landbrug at tænke i de baner.   

- Det giver tryghed for familien, for de ansatte og for ens samarbejds- og handelspartnere. Det kan lamme en virksomhed og et landbrug, hvis ejeren pludselig falder bort, og i virksomhedstestamentet kan man lægge den plan, der gør det lettere af få tingene til at køre videre på gården.

- Virksomhedstestamentet kan være med til at sikre, at der er en beslutningsdygtig ledelse, der kan træde til, hvis man pludselig falder bort.

Processen er vigtig

Lars Stuckert påpeger, at virksomhedstestamentet er den plan, der skal op af skuffen den dag, at en ejerleder dør eller bliver uarbejdsdygtig.

- Processen med at få testamentet udarbejdet er vigtig og betyder, at der på forhånd er overvejet en række forhold. Der er taget stilling til, hvem der skal varetage den daglige ledelse og hvad der skal ske.  Det betyder også, at de efterladte ikke sidder i en kaotisk situation og skal træffe svære beslutninger, som kan få store konsekvenser for virksomheden.

- Hvem skal være bobestyrer og hvem skal træde ind som sparringspartner for de efterladte? Det kan også beskrives, hvad målet med virksomheden skal være, når ejeren ikke er der mere, og om man ønsker fortsat drift og videreudvikling eller et kontrolleret salg.

- Måske ønsker ejeren, at en ledende medarbejder skal stå for den daglige ledelse i en periode, og måske er der en arving, der skal træde ind i virksomheden. 

- Der kan også være forhold, som skal være gældende, ind til der er udpeget en bobestyrer. Alt det kan man beskrive i virksomhedstestamentet.

Strategi for fremtiden

Virksomhedstestamentet beskriver de nuværende forhold og herefter en række konkrete punkter i forhold til ejerens dødsfald.  

Det gælder fremtidigt ejerskab, fremtidig ledelse, forhold omkring den fortsatte drift samt forhold omkring et eventuelt salg.

Virksomhedstestamentet er ikke et juridisk bindende dokument men en beskrivelse af de ønsker, ejeren har for sin virksomhed den dag, han eller hun ikke er der længere. 

Det er især relevant for ejerledere, der ikke har taget hul på planlægningen af et generationsskifte og dermed ikke har konkrete planer for, hvad der skal ske med virksomheden, når man ikke selv er der længere. Det er typisk kombineret med et almindeligt testamente.

- Der er mange, der har berøringsangst for at tale om disse ting. Der er stor fokus på daglig drift, og man udskyder overvejelser om, hvad der skal ske i forbindelse med ens død. 

- Det er et vigtigt emne at tage op inden for landbruget, hvor det er nødvendigt at have en plan for, hvad der skal ske, hvis man som ejer pludselig falder bort og ikke længere er her. Det handler om fremtidig strategi for sin virksomhed og tryghed for dem, der lades tilbage, siger Lars Stuckert.

Nærmere oplysninger hos Lars Stuckert, advokat og partner Advodan Maribo, tlf. 4614 5913, mail 

 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.