Sommerhilsen fra Lynge Jensen, Nakskov, formand for AgroGruppen Danmark

Jeg håber, at alle har haft en god sommer og er klar til høst- og efterårsarbejdet. I vores område er høsten på sit højeste og fortsætter det, vil høsten meget tidligt komme i hus. Som det tegner nu, vil det være med et noget mindre udbytte end et normalt år, og prismæssigt ser det ikke ud til, at indtjeningen kan udlignes.

De landmænd, som har animalsk produktion, har oplevet en mindre fremgang i salgspriserne, hvorfor det for dem ser lidt lysere ud, når foderstofpriserne ikke samtidig er fulgt med op. Det er glædeligt, men vi er langt fra i mål hvad priserne angår.

Landbruget er stadig under stort pres, og vi må håbe, at det nuværende renteniveau vil holde. Ellers kan der hurtigt være en del landbrug, som vil få røde tal og komme ind i den onde cirkel, hvor långiver mister tiltroen og hermed øget rente – hvilket igen gør det svært at få økonomien til at nå sammen.

En ny rapport fra CBS, Copenhagen Business School, konkluderer, at de danske rammevilkår for landbruget er stærkt konkurrenceforvridende og forringer væksten. Professor Troels Troelsen har opgjort regnestykket for de gennemsnitlige tab, de danske landmænd har haft på grund af skrappere betingelser end øvrige lande, og det er store beløb. Ikke ny viden men interessant, at det nu fastslås i en rapport fra CBS. Det skal være mit håb, at politikerne skrider til handling, inden det er for sent. Landbrugspakken var et skridt i den rigtige retning, men ikke nok. Der skal andre betingelser til, når det gælder skatter, afgifter, regler m.m.

Et eksempel på hvorledes dansk landbrug rammes særdeles hårdt, er de nye klimakrav fra EU. Vi skal efterleve 24 procent i ammoniakreduktion, mens vores naboland, Tyskland, kan nøjes med seks procent og Polen med fem procent.  Det er helt galt, for vi er et af de lande i EU, der har den mindste klimabelastning. Der tages ikke hensyn til den store indsats, der allerede er sket i Danmark. Vi skal være vores miljø- og klimaansvar bevidst, men det er uretfærdigt, at vi rammes så hårdt. Desværre er reduktionskravene meldt ind til EU af os selv. Igen et eksempel på, at vore egne politikere har et stort ansvar.

Husdyrproducenterne har mange udfordringer. F.eks. vore ægproducenter med høns i bur. En række supermarkeder vil udfase buræg, senest har Rema 1000 meddelt, at kæden følger trop. Samtidig siger tidligere formand for Dyreetisk Råd, professor Peter Sandøe, at det er misforstået dyrevelfærd og at der også er problemer i de alternative systemer. Her er der tre gange så høj dødelighed, og hønsene hakker på hinanden. Han påpeger, at man bør investere i at finde de rigtige løsninger, så dødeligheden for de frie høns kommer lige så langt ned som burhønerne, og jeg kan kun give ham ret. Der er intet faglig belæg for at tage dette skridt, som vil ramme producenterne særdeles hårdt ene og alene på grund af forbrugernes mangel på viden om forholdene. 

Jeg vi ønske vore medlemmer fortsat god høst med håbet om, at den kommer i hus uden de store problemer, samt at efteråret vil arte sig gunstigt set med landbrugets øjne. Det er der brug for.

De bedste hilsner fra

Lynge Jensen, formand for AgroGruppen Danmark, august 2016