Vurdér dit maskinbehov og læg en strategi

Det er vigtigt at kende sit maskinbehov og vurdere det grundigt, før investeringerne tages. Det er nødvendigvis ikke altid den bedste løsning at udføre opgaven selv, og måske er der mere tilbage på bundlinjen ved at finde en anden løsning.

Det påpeger maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, der driver KJN Maskinrådgivning i Randers. Han er selvstændig rådgiver, og han benyttes bl.a. af AgroGruppen, som henviser til ham, når det drejer sig om maskinrådgivning og maskinanalyser.

Karl Jørgen Nielsen tilbyder rådgivning inden for maskinfællesskaber, maskinanalyser, investeringsberegninger og maskinteknisk rådgivning. Han har været selvstændig rådgiver i syv år og kommer over hele landet. Forinden han startede sit eget firma, var han gennem mange år ansat som maskinkonsulent ved landboorganisationerne. 

- Der er mange faktorer, der spiller ind på dette område, bl.a. økonomi, timeforbrug, arbejdsopgaver og mandskab. Den samlede situation må vurderes i hvert enkelt tilfælde, og min rådgivning beror altid på en individuel vurdering.

- Vi må forholde os til, at priserne på afgrøderne ikke er steget over en årrække, hvor maskinerne til gengæld er blevet dyrere. Pengeinstitutterne er i disse år ikke positive over for store investeringer, og derfor er der mange årsager til at se lidt anderledes på tingene. Vi oplever, at bankerne presser på, når det gælder dette område.

- De opgaver, man ikke tjener penge på og som måske samtidig kræver ekstra mandskab, kunne det måske være fornuftigt at få løst på en anden måde. Det er ikke alle opgaver, man tjener på selv at udføre.

Se på maskinværdien pr. hektar

Karl Jørgen Nielsen påpeger, at flere og flere landmænd er begyndt at se efter nye muligheder.

- Mange indgår i drifts- eller maskinfællesskaber, nogle benytter maskinstation eller andre til opgaverne og endelig er der nogen, der vælger at bortforpagte jorden helt. Man kan leje hinanden ind til opgaver, man kan købe maskiner i fællesskab, der kan være mange modeller.

- Mit råd skal være: Læg nogle strategier for markbruget og regn omkostningerne ud for maskiner og mandskab. Kig på maskinværdien pr. hektar og overvej, hvad du evt. ikke selv skal gøre. Overvej nogle af de nye tiltag med leje af traktorer eller anskaf maskiner med faste serviceomkostninger, hvis det er fordelagtigt for dig. Læg en plan for køb og salg samt for mandskab, så du får det fulde overblik over økonomien.

Maskinanalyse

Karl Jørgen Nielsen kan hjælpe med at få udarbejdet en maskinanalyse og en optimeringsplan.

- Det er der rigtigt mange, der vil have gavn af. Det kan sætte noget i gang at få en åben snak om tingene og et overblik over situationen. Man skal ikke altid tro på, at man bedst kan gøre det selv, for det nytter jo ikke noget, hvis det giver minus på bundlinjen.

- Det kræver virkelig store investeringer, hvis man hele tiden skal være helt ajourført med de nyeste teknikker. F.eks. inden for såning med placeret gødning samt gylleudstyr med nedfælder. Disse maskiner kræver samtidig traktorer med stor trækkraft.

- Der er rigtigt mange overvejelser. Måske behøver man ikke alt det nyeste, men omvendt skal man også passe på ikke at få en nedslidt og utidssvarende maskinpark. 

Samarbejde skaber dynamik

Karl Jørgen Nielsen siger, at maskinsamarbejder med naboer kan være en rigtig god idé. F.eks. omkring pløjning-såning, hvor to naboer ikke begge har behov for at investere i plov og såsæt.

- Det kan medvirke til, at man udsætter eller undgår nogle investeringer. Her skal man selvfølgelig være sikker på, at man kan samarbejde, og man skal ikke gå i små sko.  Kemien skal passe sammen og man skal have den samme dagsorden.  Det er en god måde at ”blive stor på”, og det kan skabe en dynamik og gøre det sjovere for de ansatte, fordi de oplever at være et hold.

- Der er heller ingen, der siger, at alle maskiner absolut behøver være nye, man kan få rigtigt mange gode brugte maskiner i dag.

- Jeg kan hjælpe landmanden med at få et overblik over situationen og med at få sat nogle overvejelser i gang. Det er vigtigt at prioritere, hvor pengene gør bedst gavn, siger Karl Jørgen Nielsen.