Ny husdyrgodkendelseslov på vej - men mange ubekendte

En ny husdyrgodkendelseslov er netop sendt i høring, og med den adskilles regulering af stalde fra regulering af jord og gødskning. Men der er stadig usikkerhedspunkter, og det er endnu uvist, hvad der kommer til at ske vedrørende udbringningsarealer.

Det påpeger Jakob Altenborg, der driver rådgivningsfirmaet Miljø & Natur Landbrugsrådgivning i Kolind, som blev etableret i 2008. Han er fri og uafhængig rådgiver og benyttes også af Agro Gruppen Danmarks medlemmer.

- Efter flere års ventetid er et længe ventet udkast til ny husdyrgodkendelseslov sendt i høring her sidst i september 2016, og med det lægges der op til, at husdyrproducenter fra august 2017 skal reguleres efter, hvad deres produktion udleder til omgivelserne. Reguleringen af stalde adskilles fra reguleringen af jord og gødskning.

- Det er generelt positivt, at man ikke længere får de samme krav til at eje jorden, og at husdyrproducenter fremover kan have større fokus på deres husdyrbrug.

- Men vi skal være opmærksomme på, at vi endnu ikke ved, hvordan udbringningsarealerne vil blive administreret. De skilles ud fra godkendelsesdelen og administreres fremover af Natur- og Erhvervsstyrelsen. 

- Vi ved ikke, hvad der kommer til at stå i bekendtgørelserne, og vi ved reelt ikke så meget om intentionerne og hvad man vil. Derfor kan det være en overvejelse værd for nogen, om man skal søge sin miljøgodkendelse nu - inden de nye regler træder i kraft, da vi på nogle områder har flere ubekendte faktorer. Og med den nuværende ordning fungerer tingene lige nu rigtigt godt.

Ansøgningsrunder

Jakob Altenborg oplyser, at der til foråret kommer endnu en ansøgningsrunde til modernisering af kvægstalde.

- Det er ved at være i sidste øjeblik, hvis man skal have udarbejdet en miljøgodkendelse til denne runde, understreger han.

Vedrørende svinestalde påpeger han, at 2017-ordningen er blevet slået sammen med 2016-puljen.

- Det betyder, at næste års pulje er rykket frem. Flere kan få midler i år, og dem, der af forskellige årsager havde tænkt sig at vente, kan ikke komme i betragtning næste år.

Gennemarbejdede ansøgninger

Når der skal indsendes en ansøgning om miljøgodkendelse er det vigtigt, at materialet er grundigt gennemarbejdet.

- En miljøgodkendelse er et omfattende projekt, som kan få stor betydning, gribe ind i hverdagen og også i ens selvbestemmelse på ejendommen. Derfor er det vigtigt at få den bedste miljørådgivning, så alt bliver nøje gennemarbejdet og vurderet.

- Det handler om strategi, ny teknologi, fremtidssikring og om at være grundigt afklaret, siger Jakob Altenborg, der kan være med til at bære ansøgningerne hurtigt gennem systemet.

- Hvis det hele er belyst godt og grundigt og de rigtige beregninger er foretaget, går det mere smidigt og hurtigt. Jeg udarbejder materialet, der skal sendes ind til kommunen, og det sker i tæt samarbejde med ansøger.

- Vi oplever lige nu, at ventetiden på miljøansøgninger er faldet markant i mange kommuner, og vi kan konstatere, at kommunerne er blevet bedre til at håndtere sagerne. Men derfor er det fortsat afgørende, at de får et gennemarbejdet og korrekt materiale ind, hvis vi forventer en hurtig sagsbehandling.

Naturpleje og jagt

Jakob Altenborg, der er uddannet biolog, har arbejdet med miljø og miljølovgivning gennem mange år i rådgivningsbranchen inden for landbruget, bl.a. som leder af en større afdeling. Han har også været ansat i det offentlige system, og har derfor også erfaringer inden for myndighedsbehandling fra den vinkel.

Han har i sit firma specialiseret sig i miljørådgivning til danske landmænd samt rådgivning inden for naturpleje, jagt og jagtudleje. I sin rådgivning har han fokus på den enkelte landbrugsbedrift, og han kan medvirke til at sikre overblik på det miljømæssige område – også i forhold til økonomi.

 

Han tilbyder at udarbejde ansøgninger om miljøgodkendelse, anmeldelse af ændringer, revurdering af eksisterende godkendelser, lugtberegninger, jagt- og naturplaner, jagtudlede med fokus på markedsprisen, ejendomsvurderinger og lignende.