Vækstfonden udvider med nye lånetyper

Vækstfonden er klar med forskellige nye lånemuligheder til dygtige og effektive landmænd, som er hæmmet af høj gæld og som ikke kan låne mere i banken.

- Vores opgave er at yde bidrag til innovation og vækst i landbruget, og lige nu oplever vi en stigende efterspørgsel samtidig med at der opstår nye tiltag, som giver os flere handlemuligheder, siger landbrugskundechef i Vækstfonden, Lene Gade Hovmøller.

Hun holdt foredrag om Vækstfonden og dens muligheder på AgroGruppens generalforsamling den 17. november i Fredericia.

- Vi vil gerne ”spille med”, når der er tale om rentable og fornuftige investeringer og gode projekter. Der er rigtigt mange dygtige landmænd med spændende idéer, men som ikke kan skaffe kapital og ikke kan få finansieret deres projekter.

- Det er vigtigt, at der er realisme i foretagende og det er landmanden og hans dygtighed og engagement, der er det vigtigste. Der skal være et potentiale, og vi skal kunne ”se solen”. Vi er ikke med på halve løsninger, og der skal være en dygtig leder, som kan sparke projektet igennem, understregede hun.

Over 500 landbrug

Lene Gade Hovmøller er en del af Vækstfondens landbrugsteam, som i dag består af fem personer men som nu udvides til syv ansatte, fordi der er blevet mere at se til. Hun understregede, at medarbejderne gerne tager ud og får en snak med landmanden om projektet.

- Det er jo landmanden derude, der er det vigtigste i det her, understregede hun.

Vækstfonden har siden 2010 været med til at finansiere flere end 560 landbrug for omkring to mia. kr., dels til førstegangsetableringer og dels til udvidelse af eksisterende bedrifter.

- Et lån fra Vækstfonden er måske lige det boost, der skal til, for at en dygtig men fastlåst landmand kan komme videre. Vi ser ofte, at landmænd er låst fast i forhold til deres bank, og her kan vi være med til at løse op med en medfinansiering. Det kan være en slags stødpude, så landmanden får mere albuerum i sit pengeinstitut.

Lene Gade Hovmøller fortalte om de forskellige produkter, Vækstfonden kan tilbyde. Der kan ydes kaution op til to mio. kr.

Der kan ydes vækstlån på op til 50 procent. Renten er typisk på 6-9 procent, og lånet ligger yderst. Løbetiden er typisk 10-20 år.

Der kan ydes lån til førstegangsetablering og der kan ydes ansvarlig investeringslån til eksisterende landmænd via Dansk Landbrugskapital, DLK.

Nye milliardlån på vej

Vedrørende de nye DLK-lån blev det oplyst, at det er staten samt de tre pensionskasser, ATP, PKA og Pension Danmark, der stiller lånekapital til rådighed. De tre pensionskasser stiller med 500 mio. kr. og staten stiller med 500 mio. kr.

Pengene administreres af fonden Dansk Landbrugskapital, der er en del af Vækstfonden under Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Regeringen lagde rammerne for Dansk Landbrugskapital i planen ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, og den nye fond sigter mod at stille risikovillig finansiering for op mod to mia. kr. til rådighed for effektive, veldrevne landbrug med høj gældsprocent. Det forventes, at de første lån udstedes i begyndelsen af 2017.

Der bliver tale om såkaldte ansvarlige lån, der bliver uopsigelige fra DLK’s side. Der er ingen beløbsgrænser eller faste løbetider, men forventningen er, at lånene bliver på 5-10 mio. kr. med en løbetid på op til 8 år og en individuelt fastsat rente. 150-200 landbrug forventes at få lån fra DLK over de kommende år, og de kan anvendes inden for alle driftsgrene.

Ejerskifteskole

Lene Gade Hovmøller fortalte også om Landbrugets Ejerskifteskole, der har til formål at klæde den nye generation af danske landmænd bedre på til at gennemføre succesfulde ejerskifter.

- De unge landmænd er godt uddannede og godt rustede, når de kommer ud fra landbrugsskolerne. Men de kan have glæde af mere konkret viden om situationen, de kommer til at stå i, hvis der skal handles landbrug. 

- Vi vil gerne være med til at klæde dem godt på, og med ejerskifteskolen får de et indblik i nogle af de ting, der ikke står i lærebøgerne. Det er utroligt vigtigt, at de er velforberedte og at de kan forene teori med virkelighed, når de står midt i forhandlingerne med sælger og pengeinstitut, sagde Lene Gade Hovmøller.