AgroGruppen har fremgang

AgroGruppen Danmark oplever øget tilslutning og har fremgang, både når det gælder tilsluttede revisorer som medlemmer samt antallet af landbrugskunder. 

Det oplyste formanden, Lynge Jensen, på foreningens generalforsamling den 17. november i Fredericia.

- Vi har haft en stigning på godt 200 landbrugskunder svarende til ca. 11 procent i en tid, hvor antallet af landbrug falder. Vores markedsandel udgør ca. 6,9 procent, hvor den sidste år var ca. 6,2 procent.

Revisorerne har 2.546 landbrugskunder, hvoraf de godt 1.000 er heltidslandbrug.

 Antallet af medlemmer i den landsdækkende forening er 39, hvilket også er en stigning i forhold til året før.

- Det er en glædelig udvikling, og det er vigtigt, at vi står sammen i dette fælles rådgivningsnetværk, som er en god platform og en styrke for medlemmerne. Vi har fælles interesser og vi kan sparre og udvikle os sammen med henblik på at yde en høj kvalitet af rådgivning til gavn for den enkelte landmand. 

Med på NutriFair

AgroGruppen markerer sit 25 års jubillæum i 2017, og har i den forbindelse besluttet at deltage med en stand på fagmessen for husdyrproducenter, NutriFair, i Fredericia den 18. og 19. januar 2017.

- Vi vil gerne vise flaget og fortælle, hvem vi er og hvad vi står for. Vi håber, at vi på messen får besøg af mange af vores nuværende kunder samt kommende nye kunder, siger Lynge Jensen, der sammen med bestyrelsen og andre medlemmer er klar til at snak om, hvad AgroGruppen kan byde ind med.

Netværk 

Lynge Jensen oplyste, at AgroGruppens bestyrelse arbejder på at få et større netværk af konsulenter med en bred fordeling inden for landbrugsbranchen samt jævnt fordelt over hele landet.

Han omtalte årets kursusvirksomhed, som primært har været inden for skatteområdet, samt ejendomsavanceprogrammet og andre faglige tilbud.

- Vi har netop fået ny hjemmeside, som er mere overskuelig og rummer flere muligheder, lød det fra formanden, der også omtalte nyhedsmailen ”Landbruget Nu”, der udsendes med aktuelt nyt hver 14. dag.

Projektudvikling og vækstlån

På generalforsamlingen var der indlæg ved advokat Bent Ramskov fra Advokaterne Dahl i Herning om ”Projektudvikling af ejendomme”. Han kom bl.a. ind på selskabsstruktur, forhold vedrørende ejendomsskat, generationsskifte, avanceopgørelse og en række andre økonomiske og juridiske emner.

Landbrugskundechef Lene Gade Hovmøller fra Vækstfonden holdt indlæg om, hvad Vækstfonden kan tilbyde, og Erik Pedersen fra Dafor ApS gav en orientering på det forsikringsmæssige område. 

Lynge Jensen blev genvalgt som formand. Karsten Beske og Torben Jakobsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og som suppleanter nyvalgtes Svante Tor Kragh Jensen og Anders Kofoed. Frans Dahl blev genvalgt som revisor og Steen Kristensen som revisorsuppleant.