Kend dit forsikringsbehov og få den optimale dækning

- Det er vigtigt at kende sit præcise forsikrings- og dækningsbehov, både ved nytegning af forsikringer men også ved løbende gennemgang og ajourføring af ejendommens forsikringer.  Tingene udvikler sig og det er et område, der kræver løbende opmærksomhed.

Det siger Erik Pedersen, der driver firmaet Dafor, Dansk Forsikringsskade- og Arkitektrådgivning i Aarhus og samarbejder med AgroGruppen Danmark. Kunderne er fra hele landet.

Han har mange års erfaring og ekspertise inden for landbrugsbyggeri og industri, og med speciale i forsikringsjura og policegennemgang han kan vejlede kunder i forbindelse med nytegning af forsikringer samt gennemgang af dækningsomfang.

- Det kan godt være lidt af en udfordring at gennemskue en police for en landbrugsejendom, der kan være mange faldgruber. Det kan få fatale følger og koste mange penge, hvis forsikringen ikke er tilpasset de faktiske forhold og det aktuelle behov.

- I den forbindelse er det af stor betydning at have en uvildig rådgiver, der er ”kundens mand” og varetager hans interesser 100 procent uden at skele til, om forsikringsselskaberne får en forretning ud af det.

Erik Pedersen har mange års erfaring på forsikringsområdet, og har også et indgående kendskab til byggesager med baggrund som byggesagkyndig og taksator samt indehaver af firma, der yder arkitektrådgivning og projektering i forbindelse med landbrugsbyggerier. 

Når skaden er sket

Et af hans specialer er skadesopgørelser efter bygnings-brandskader, hvor han kan rådgive ejeren om, hvordan man skal forholde sig efter skaden er sket og om det videre forløb samt om anmeldelse af skaden.

- Mange forhold er i spil ved bygningsskade, det gælder forskellige følgeomkostninger som løsøreskade, driftstabsskade samt redning og bevaring. Det er af meget stor betydning, at tingene gribes rigtigt an i forhold til vurdering af skadesgrad og i forhold til om der er tale om totalskade eller partielskade. Her er det vigtigt, at man har et godt kendskab til byggeri og stalde.

- Vedrørende følgeomkostninger skal der indhentes tilbud på nedbrydning og oprydning, og mange forhold er her i spil, bl.a. haveanlæg, vejanlæg, belægninger, byggepladsindretning, jordbundsundersøgelse og meget andet.

- Ligeledes er der meget at være opmærksom på vedrørende løsøre samt driftstab, og selv om policen fastsætter en række forhold, er der stadig utroligt meget, hvor det er vigtigt at være på forkant. 

Alle former for skader

Erik Pedersen kan rådgive om stort set alle former for skader i landbruget. Ofte er det brand, men det kan være mange andre forhold, der gør sig gældende, f.eks. vandskade efter oversvømmelse, maskinskader, driftstab i forbindelse med langvarige miljøansøgninger, ventilationssvigt i stalden og meget andet.

Projektrådgivning

Dafor tilbyder også indretning og projektering af landbrugs- og erhvervsbyggeri samt stuehuse på egen tegnestue.

Der udarbejdes idéforslag, udbudsmateriale, tilbudsindhentning og licitation. Der tilbydes kontraktforhandling og udarbejdelse af kontrakter samt byggestyring, byggemøder og afleveringsforretning. Kunden hjælpes gennem forløbet, til projektet er færdigt. 

 

- Vi har gennemført mange staldprojekter, små som store, samt andre byggerier på landet, siger Erik Pedersen, der altid er klar til en uforbindende drøftelse.