2. februar er kyndelmisse eller ”Kjørmes Knud, og dermed er halvdelen af vinteren gået. Dagene er allerede blevet mærkbart længere. Ifølge traditionen skal der være det halve foder tilbage. Denne gode gamle traditionelle beregning slår vist ikke til længere…

AgroGruppen viste flaget på messe og fik god respons

Der var pænt besøg på standen, da AgroGruppen Danmark udstillede på fagmessen for husdyrproducenter, NutriFair, i Fredericia den 18. og 19. januar.

AgroGruppen Danmark præsenterer sit rådgivningsnetværk på NutriFair

- Efter vores opfattelse er der er behov for et alternativ til det bestående rådgivningssystem inden for landbruget.

Det siger revisor Lynge Jensen, Nakskov, der formand for AgroGruppen Danmark. En landsdækkende forening af omkring 40 selvstændige revisorer og andre med speciale i landbrug - alle uafhængige af organisationer.

- Det er vigtigt at kende sit præcise forsikrings- og dækningsbehov, både ved nytegning af forsikringer men også ved løbende gennemgang og ajourføring af ejendommens forsikringer.  Tingene udvikler sig og det er et område, der kræver løbende opmærksomhed.

Efter en høst, hvor planteavlere over hele landet oplevede, at tingene ikke lykkedes særligt godt, hverken når det gælder udbytter eller priser, er det vigtigt at lægge en god strategi for den kommende vækstsæson. Det er nu, vi skal overveje hvilke afgrøder, der skal med i sædskiftet fremover.

Det siger planteavlskonsulent Karsten Nielsen, Virklund ved Silkeborg. Han driver firmaet kn.mark.dk, som samarbejder med AgroGruppen.