Nye regler for folkepension

Hvis man nærmer sig folkepensionsalderen, skal man være opmærksom på, at der er kommet nye regler. Før blev den udbetalt automatisk, men det sker ikke længere. Efter den 1. september 2017 skal man selv huske at søge folkepension.

Hvis du fylder 65 år d. 1. september 2017 eller senere, hører du under nye regler. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge.

Skat udsender for tiden forslag til nye forskudsopgørelser for 2017. Der udsendes kun til de selvstændige erhvervsdrivende, der i forbindelse med selvangivelsen 2016 har selvangivet en væsentlig anden indkomst, end den indkomst der er forskudsregistreret for 2017.

Hvis du er enig i ændringen, skal du ikke foretage dig noget. Men er du uenig i ændringen, skal du snarest muligt efter modtagelse af ændringsforslaget annullere forslaget i skattemappen på www.skat.dk

Kommuner landet over arbejder i disse måneder med indsatsplaner for drikkevand. Planerne kan få voldsomme konsekvenser for mange landmænd, der kan imødese et sprøjteforbud på deres arealer. De kan i værste fald miste deres levebrød.

Hvis man er afklaret med hensyn til et kommende generationsskifte, er det lige nu et godt tidspunkt at planlægge processen og komme i gang.

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en lov om nedsættelse af bo- og gaveafgiften, normalt også omtalt som arveafgiften.

- Mange unge landmænd har lysten og evnerne til at blive selvstændige, men kapitalkravene er store og finansieringen en kæmpe udfordring. På den baggrund ser vi en udvikling, der går i retning af nye løsningsmodeller med flere investorer.

Det siger cand. agro Svend-Åge Bruun, ejendomsmægler og indehaver af Landbrugsmæglerne i Vejle.  Han understreger, at der er tale om meget individuelle og forskellige løsninger, og at der ikke er ret mange situationer, der er ens.