Ejendomsavance

Salg af ejendom bør planlægges i god tid før salget, for at skatte betalingen bliver minimeret, især hvor det drejer sig om generations-skifte.

Ved rigtig planlægning kan nogle ejendomme gøres skattefrie, bortset fra skat af genvundne og ikke genvundne afskrivninger.

Ejendomsavanceprogram

Ejendomsavanceprogrammet er udarbejdet i excel.

Programmet kræver ingen brugervejledning, men blot lidt kendskab til Excel regneark.

Programmet kan beregne avancen for både landbrug og andre erhvervsejendomme samt avancen ved delsalg af landbrugsejendomme.

Programmet har en indtastningsside hvor der bliver spurgt om de nødvendige oplysninger. Udfra disse oplysninger beregner programmet de forskellige alternative muligheder.

Programmet indeholder følgende:

  • Beregning med udgangspunkt i 1993 vurdering.
  • Beregning med udgangspunkt i handelsværdier.
  • Beregning med udgangspunkt i §4B vurdering.
  • Beregning med pristalsregulering af anskaffelsessummer tilbage til 1935.
  • Beregning af delsalg, herunder anskaffelsessum for rest ejendommen.
  • Beregning af genvundne afskrivninger på bygninger.
  • Beregning af ikke genvundne afskrivninger på bygninger.
  • Checkliste til ejendomsavanceberegning.
  • Checkliste før salg af ejendom.

Køb programmet for 4.000 kr. eller meld dig ind i agrogruppen og få programmet gratis.

Som medlem for du adgang til værktøjskassen